Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca sejak

Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca sejak ….

a. awal kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia
b. zaman Kerajaan Kutai
c. zaman Kerajaan Sriwijaya
d. zaman Kerajaan Majapahit
e. zaman Kerajaan Melayu

Jawaban

Jawaban C. zaman Kerajaan Sriwijaya

Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut.

Bahasa Melayu merupakan salah satu ragam bahasa di Indonesia. Bahasa ini berkembang di semenanjung Melayu dan menjadi induk bahasa Indonesia yang kita gunakan pada saat ini. Pada masa kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu memegang peranan penting.

Bahasa Melayu menjadi lingua franca yang digunakan untuk pergaulan sehari-hari, aktivitas perdagangan di selat Malaka, dan menjadi bahasa resmi Kerajaan Sriwijaya yang digunakan dalam menulis prasasti.

Dengan demikian, Bahasa Melayu dijadikan bahasa lingua franca sejak Kerajaan Sriwijaya.

 

Pertanyaan Lain :

Kumpulan Materi :

Informasi Kuliah dan Beasiswa :