Jelaskan mengenai dua maklumat yang berkaitan perubahan dalam tata pemerintahan yang berasal dari kinerja KNIP

Jelaskan mengenai dua maklumat yang berkaitan perubahan dalam tata pemerintahan yang berasal dari kinerja KNIP

Jawaban

Maklumat tersebut yaitu Maklumat no. X 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945.

Untuk lebih detailnya, yuk simak penjelasan berikut.

Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 isi maklumat ini yaitu menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat di bentuk pada tanggal 19 Agustus 1945, dan mulai berfungsi sejak tanggal 29 Agustus 1945 untuk sementara berfungsi sebagai DPR, sebelum terbentuk MPR dan DPR hasil pilihan rakyat.

Badan ini untuk sementara waktu memikul tugas dan kekuasaan legislatif, dan ikut menetapkan Garis-garis Haluan Negara. Mengingat pentingnya tugas yang dipikul oleh KNIP sehari-hari, maka tugas itu dikerjakan oleh sebuah Badan Pekerja, yang dibentuk kemudian.

Selain itu, juga dikeluarkan Malkumat Pemerintah pada 14 November 1945. Melalui Maklumat Pemerintah pada 14 November 1945, menyatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berubah dari presidensial ke parlementer.

Dengan adanya maklumat ini, Kepala Negara dipegang oleh Presiden, sedangkan Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Menteri bertanggungjawab kepada Perdana Menteri, serta kabinet bertanggungjawab pada parlemen. Selain itu, keluarnya maklumat ini bertujuan untuk mendorong iklim politik yang lebih demokratis.

Berdasarkan pemaparan di atas, Maklumat no. X 16 Oktober 1945 menandai KNIP yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif dan legislatif, kemudian dibantu oleh BP KNIP. Selain itu, dikeluarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 yang menandai berubahnya sistem pemerintahan ke sistem parlementer.

 

Pertanyaan Lain :

Kumpulan Materi :

Informasi Kuliah dan Beasiswa :