fungsi dan kedudukan dpr digantikan oleh knip yang berfungsi sebagai pembantu presiden sebelum mpr dan dpr terbentuk. atas usulan knip pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 3 nopember 1945 tentang pembentukan partai-partai politik

Pada awal kemerdekaan, bangsa indonesia belum memiliki dewan perwakilan rakyat (dpr). fungsi dan kedudukan dpr digantikan oleh knip yang berfungsi sebagai pembantu presiden sebelum mpr dan dpr terbentuk. atas usulan knip pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 3 nopember 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan keterkaitan antara usulan knip dengan pembentukan partai-partai politik adalah ….

Jawaban

Jawabannya adalah memberikan kesempatan kepada rakyat mendirikan partai-partai politik.

Bangsa Indonesia tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal kemerdekaannya. Fungsi dan letak DPR digantikan oleh KNIP yang mempunyai fungsi sebagai pembantu presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Pada tanggal 3 November 1945, atas usul KNIP, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang Pembentukan Partai Politik.

Maklumat 3 November 1945 merupakan maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai anggota dari demokrasi. Maklumat ini dikeluarkan bagi persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946. Maklumat 3 November 1945 dapat disebut sebagai tonggak permulaan demokrasi Indonesia.

Dengan maklumat ini, pemerintah berkeinginan supaya partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota badan perwakilan rakyat pada Januari 1946. Maklumat ini juga mengakui partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak zaman Belanda dan Jepang serta terus mendorong lahirnya partai politik baru.

Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara usulan KNIP dengan pembentukan partai-partai politik adalah memberikan kesempatan kepada rakyat mendirikan partai-partai politik, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat tentang Pembentukan Partai Politik.

 

Pertanyaan Lain :

Kumpulan Materi :

Informasi Kuliah dan Beasiswa :