Apa bukti para pendahulu kita memiliki rasa cinta tanah air terhadap bangsa indonesia

Apa bukti para pendahulu kita memiliki rasa cinta tanah air terhadap bangsa indonesia?

Jawaban

Bukti para pendahulu kita memiliki rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia adalah berjiwa patriotisme, kesediaan rela berkorban, dan meletakkan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi.

Untuk lebih jelasnya, simaklah penjelasan berikut ini.

Pahlawan nasional Indonesia memiliki rasa cinta tanah air yang besar terhadap negara ini. Beberapa pahlawan nasional tersebut, seperti Sukarno, Hatta, Sutomo, Haji Samanhudi, K.H. Ahmad Dahlan, dan lain-lain.

Dalam memperjuangkan Indonesia, para pendahulu kita memiliki rasa cinta tanah air yang besar terhadap bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan perilaku sebagai berikut.

  • Berjiwa patriotisme. Patriotisme adalah sikap kesediaan seseorang untuk mengorbankan segalanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya.
  • Rela berkorban. Para pahlawan nasional bersedia untuk mengorbankan segalanya demi tercapainya kemerdekaan Indonesia.
  • Meletakkan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Dibandingkan mengedepankan keinginan ataupun kepentingan pribadinya, para pendahulu kita lebih meletakkan kepentingan negara terlebih dahulu, yaitu untuk mencapai kemerdekaan.

 

Pertanyaan Lain :

Kumpulan Materi :

Informasi Kuliah dan Beasiswa :