Apa hubungan antara sistem kepercayaan masyarakat dengan pola mata pencaharian

Apa hubungan antara sistem kepercayaan masyarakat dengan pola mata pencaharian? Jelaskan!

Jawaban

Sistem kepercayaan masyarakat mengajarkan tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini akan berujung pada pemilihan profesi sesuai dengan ajaran tersebut.

Selain itu, seiring berkembangnya mata pencaharian, muncul pula ritual kepercayaan yang baru. Sebagai contoh, seiring dengan perkembangan pelayaran, masyarakat zaman praaksara akhir juga mulai mengenal sedekah laut.

Dengan demikian hubungan antara sistem kepercayaan masyarakat dengan pola mata pencaharian adalah sebagai pedoman tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta mempengaruhi ritual kepercayaan yang semakin berkembang.

 

Pertanyaan Lain :

Kumpulan Materi :

Informasi Kuliah dan Beasiswa :