animisme adalah

animisme adalah

Jawaban

Animisme adalah sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang.

Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut.

Pada masa Neolitikum, manusia praaksara telah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah sistem kepercayaan yang memuja perwujudan roh nenek moyang di berbagai benda mati.

Animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia purba. Kepercayaan animisme mempercayai bahwa setiap benda di Bumi ini, mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar roh tersebut tidak mengganggu manusia.

Dengan demikian, animisme ialah sistem kepercayaan pada masa Neolitikum yang memuja roh nenek moyang.

 

Pertanyaan Lain :

Kumpulan Materi :

Informasi Kuliah dan Beasiswa :